استخدام برنامه نویس در شرکت الکترونیک پیک شریف در تهران

شرکت الکترونیک پیک شریف جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.