استفاده درست از ماسک را بدانیم

استفاده درست از ماسک در روزهایی که هر فرد می تواند بمب انتقال ویروس باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

استفاده از ماسک می‌بایست به گونه‌ای باشد که بتواند مانع از انتقال ویروس شود. متأسفانه برخی افراد بدون توجه به این نکته، از ماسک استفاده می‌کنند.

از همین رو، چند توصیه بهداشتی را با هم می‌خوانیم.

قبل از دست زدن به ماسک و پوشیدن آن دست‌هایتان را بشویید.

از تمیز و سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.

ماسک را از جهت صحیح آن پوشیده و تیغه نگهدارنده آن را بالا بکشید.

ماسک را از سمت صحیح آن بپوشید. به طوری که قسمت رنگی ماسک بیرون باشد.

تیغه بالای ماسک دقیقاً بر روی بینی قرار گیرد.

بینی، دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانیم.

ماسک را به گونه‌ای بپوشیم که با صورت فاصله نداشته باشد.

از دست زدن به ماسک خودداری کنیم. _ هنگام در آوردن ماسک آن را از پشت سر یا گوش باز کرده و از صورت فاصله دهیم.

ماسک استفاده شده را به دور از صورت و سطح تماسی نگه داریم.

ماسک استفاده شده را در سطل زباله درب دار بیندازیم.

بعد از درآوردن ماسک دست‌های خود را به دقت با آب و صابون بشویید.

در عین حال از ماسکی که تنفس با آن دشوار است، استفاده نکنیم.

از ماسک کثیف یا پاره استفاده نکنیم.

از قرار دادن ماسک زیر بینی خودداری کنیم.

از ماسک مشکوک استفاده نکنیم.

بخش بیرونی ماسک را هرگز لمس نکنیم.

ماسک را برای صحبت با دیگران از روی صورت پایین نکشیم.

ماسک استفاده شده را در معرض تماس خود و دیگران قرار ندهیم‌.

از ماسک‌های استفاده شده، مجدداً استفاده نکنیم.