مستند سینمایی “تفنگداران جنوب” روی میز تدوین

مستند سینمایی “تفنگداران جنوب”، که در برگیرنده روایتی داستانی از شخصیت‌های مبارز فارس و جنوب ایران در عهد جنگ جهانی اول است، با رسیدن به نقطه پایان فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین شد.

کارگردان مستند تفنگداران جنوب، به ایسنا گفت: با پایان فیلمبرداری قسمت های بازسازی و مجموعه ای از مصاحبه ها، اکنون مشغول تدوین این مستند هستیم.

علی بلندنظر با بیان اینکه این فیلم مستند به سفارش معاونت امور استان‌های صدا و سیما و در سیمای مرکز فارس تولید می‌شود، گفت: داستان این فیلم مربوط به حوادث جنگ جهانی اول در ایران و جهت گیری صولت الدوله قشقایی در مقابل این حوادث است.

او گفت: در این فیلم بخشی از اقدامات صولت‌الدوله قشقایی در قبال شکل گیری نیروی نظامی یازده هزار نفری تحت ریاست “سِرپِرسی سایکس”، مرکب از افسران انگلیسی، سربازان هندی، و عده ای سرباز و صاحب منصب ایرانی، موسوم به SPR که به تفنگداران جنوب ایران مشهور بودند، مرور می‌شود.

کارگردان مستندهای “اجاق” و “طاووس‌ها پرواز را نمی‌فهمند” گفت: نیروی نظامی شکل گرفته توسط انگلیسی‌ها در آن دوران، به ظاهر با هدف جلوگیری از اقدامات آلمان‌ها و هوادارانشان و همچنین حفاظت از راه‌های تجاری و چاه‌های نفت در جنوب ایران، اما در باطن با اهداف استعماری از سوی دولت انگلیس در ایران تشکیل شده بود.

بلندنظر با بیان اینکه صولت الدوله قشقایی که مبارزی وطن پرست بود، در برابر انگلیسی‌ها واکنش نشان داد و دلیل مبارزه ی خود را مخالفت با تسلط اجنبی بر وطنش اعلام کرد، گفت: در این راه فتوای مجتهد عالیقدر شیعه “سید عبدالحسین لاری” و پشتیبانی بزرگانی چون “ناصردیوان کازرونی” نقش بسزایی داشت.

کارگردان فیلم مستند سینمایی “تفنگداران جنوب” یادآور شد که در این فیلم مبارزه جانانه “ایاز شیبانی” معروف به “ایازِ کاپیتان کُش” از طایفه ی فارسیمدانِ قشقایی و کشته شدن کاپیتان بِن، متجاوز انگلیسی، توسط وی به تصویر کشیده می‌شود.

بلندنظر گفت: فیلمبرداری قسمت‌های کارشناسی این فیلم نیز با پایان یافتن تحقیق و پژوهش شروع شده و قسمت‌های انیمیشن و جلوه های ویژه ی فیلم نیز در حال انجام است و با پایان یافتن این مراحل، تدوین نهایی و صداگذاری فیلم “تفنگداران جنوب” طی دو ماه آینده به پایان می‌رسد.