محسن امیریوسفی «قیف» می‌سازد

شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با ساخت فیلمنامه «قیف» موافقت کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه «قیف» به تهیه‌کنندگی سعید ملکان و کارگردانی و نویسندگی محمدحسن (محسن) امیریوسفی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرد.