«عروس خیابان فرشته» مجوز نمایش گرفت

پروانه نمایش یک فیلم سینمایی از سوی شورای پروانه نمایش صادر شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم سینمایی موافقت کرد.

بر این اساس پروانه نمایش فیلم سینمایی «عروس خیابان فرشته» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا و کارگردانی مهدی خسروی که در شورای پروانه نمایش سابق بازبینی و تایید شده است، صادر شد.