چرا سرمایه‌گذاران گردشگری عقب نشسته‌اند؟

معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، میزان مشوق‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بخش سرمایه‌گذاری را کافی ندانست و برای تدوین بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد.