هشدار نسبت به افت تولید و کاهش ضریب خودکفایی غذایی کشور/ کشاورزان در تنگنای معیشتی

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: افزایش نجومی قیمت کالاها درحالی که نرخ خرید گندم ثابت مانده، کشاورزان را در تنگنای معیشتی قرار داده است و هر روز وضعیت اقتصادی آن ها بدتر می‌شود.