خسارت تصادف در چه مواردی بدون شرط پرداخت می‌شود؟

در اینجا با مواردی که بیمه‌گر موظف است بدون قید و شرط خسارت بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند، آشنا می‌شوید.