ناگفته‌های دیگری از تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان اواخر سال گذشته منتشر شد؛ گزارشی که در آن به تخلفات بانک سرمایه ازجمله امتیازدهی به بدهکاران بانکی و تهاتر مطالبات با املاک بدهکاران اشاره شده بود.