ایرانی‌ها عاشق تکرار تجربه‌های ناموفق هستند

بسیاری معتقدند آمار انواع سفر (زمینی و هوایی) به‌طور کلی در کشور کاهش داشته و دلیل آن هم افزایش نرخ بلیت‌ها و هزینه سفر است. اما هنوز هم بازار سفر از سکه نیفتاده و هنوز می‌شود کسانی را در خروجی شهرها دید که به سیاق همیشه راهی سفر هستند. باز هم تعطیلات در راه است و باز هم انتظار می‌رود سفرهایی به مقصد شهرهای شمالی برنامه‌ریزی شود و باز هم ترافیک جاده‌های منتهی به شمال کشور تبدیل به معضلی برای مسافران و پلیس و جوامع محلی شهرهای این منطقه شود.