ترامپ شرط خود برای لغو تحریم‌های روسیه را اعلام کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا شرط خود برای ارزیابی تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و لغو آنها را اعلام کرد.