تغییر قیمت سکه باعث افزایش پرونده‌های اعسار شده است

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: تلاطم های اخیر در بازار و افزایش قیمت سکه، ورودی پرونده های دستگاه قضایی با موضوع مهریه و اعسار را افزایش داده است.