انتشار اسکناس‌های جدید ونزوئلایی با حذف ۵صفر

اسکناس های جدید ونزوئلا که در آن ۵ صفر در راستای کنترل اَبَر تورم این کشور حذف شده اند در حال انتشار هستند.