انجام پیگیری‌های لازم برای ارائه لیست دوتابعیتی‌ها به نمایندگان

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده محلات گفت: پیگیری های لازم برای ارائه لیست و اطلاعات دوتابعیتی ها به نمایندگان انجام می شود.