واحد پول گرجستان

لاری

یکای پول گرجستان است که هر یک لاری به 100 تتری تقسیم میشود.

واژه لاری بر گرفته از گرجی باستان است که معنای دارایی و ذخیره کردن میدهد.

تتری اصطلاح پولی گرجستان باستان است به معنای سفید که در پادشاهی کولخیس در سدۀ ششم پیش از میلاد استفاده می شد.

(در فروشگاه های مختلف لاری را به صورت GEL نشان می دهند که مخفف Georgian lari است)

تاریخچه پول گرجستان:

در 5 آوریل 1993 ، گرجستان تصمیم گرفت روپل روسیه را با یکای پول موقتی به نام کوپانی جایگزین کند.

این یکای پول که فقط شامل اسکناس میشد و هیچگونه یکای کوچکتری نداشت، دچار پدیدۀ ابر تورم ها شده بود.

اسکناس های صادر شده بین 1 تا 1 میلیون کوپانی بودند که شامل اسکناس های غیر معمول 3 ، 3000 ، 30000 و 150000 کوپانی بودند.

در 3 اکتبر 1995 میلادی دولت ادوارد شواردنادزه یکای پول لاری را جیگزین کوپانی کرد که از آن پس تاکنون تقریباً نرخ ثابتی داشته است.

سکه های صادر شده به صورت 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 و 50 تتری و همچنین 1 و 2 لاری هستند.

و اسکناس ها یه صورت 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 200 و 500 لاری می باشد.

لاری گرجستان

لاری پول رسمی کشور گرجستان است و تمامی مخارج از طریق لاری پرداخت می شود و تنها در موارد کمی از دلار استفاده می شود

مانند : خرید و فروش و اجاره کردن ملک و خودرو و تعداد اندکی از رستوران ها.

هر دلار به صورت میانگین طی چند سال اخیر بین 2.3 تا 2.7 لاری بوده است

تمامی اطلاعات تاریخی ارز گرجستان را میتوانید در موزه ملی گرجستان واقع در خیابان روستاولی مشاهده کنید.

نوشته واحد پول گرجستان اولین بار در گرجستان | اخبار | مجله | تبلیغات | املاک. پدیدار شد.