به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس

طبق دستور وزارت امور داخلی گرجستان، ابزارهای ارزیابی خشونت های خانگی به خصوص علیه زنان و مکانیسم های نظارتی آن از تاریخ 1 سپتامبر 2018 اجرایی شد.

همانطور که اینترپرس توسط وزارت داخلی مطلع شد، وزارتخانه به مرحله جدیدی از مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی وارد شده است.

ابزار و استانداردهای ارزیابی خشونت یک تضمین مهمی برای تامین امنیت قربانیان و جلوگیری از سوء استفاده از آنها می باشد. ابزار نظارت و ارزیابی بر خشونت های خانگی به خصوص علیه زنان توسط بخش حقوق بشر وزارت امور داخلی با همکاری سازمان های غیر دولتی،دولتی و با حمایت و تخصص سازمان ملل متحد در حال توسعه و اجرا می باشد.
به گفته آنها، علاوه بر موارد فوق، به منظور افزایش کارآیی پلیس در خصوص با خشونت علیه زنان و همچنین کلیه خشونت های خانگی، تعدادی از توصیه ها و دستورالعمل های جدیدی به پلیس هایی که در ارتباط با خشونت های خانگی هستند ابلاغ شده است.

به کانال تلگرام رادیو تفلیس بپیوندید

نوشته وزارت امور داخلی گرجستان قوانین مقابله با خشونت های خانگی به خصوص خشونت علیه زنان را سخت تر می کند اولین بار در گرجستان | اخبار | مجله | تبلیغات | املاک. پدیدار شد.