در حالی که مدیرعامل ایران خودرو تبریز دلیل انبارشدن خودروها در این کارخانه را نبود قطعات عنوان می‌کند که فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان با ۸۸۴۵ دستگاه خودرو خبر داده است.