تحقیقات نشان می‌دهد زنبور‌های عسل در صورت مصرف آفت کش‌های حاوی نئونیکوتینی، معتاد آن می‌شوند.