در حالی که تحریم های ترامپ صادرات فرش ایران به آمریکا را هدف قرار داده، در اکثر ملاقات های ترامپ با رهبران جهان وجود فرش های اصیل ایرانی خودنمایی می کند.