در اتریش و برخی کشورهای اروپایی، ولادیمیر پوتین را به خاطر حفظ ارزش ها و سنت ها تحسین می کنند، به همین دلیل وی به عروسی وزیر امور خارجه اتریش دعوت شده بود.