سایت خبری نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی فاش کرد، بارزانی درخواست برت مک‌گورک که در حال حاضر در عراق است، مبنی بر الحاق کردها به اردوگاه شیعی که به تشکیل دولت جدید بینجامد را رد کرد.