کاسیو عمر باتری در مدل 2018 ساعت هوشمند Pro Trek خود را تا 3 روز ضمن استفاده از نمایشگر رنگی افزایش داد.