رئیس‌جمهوری آمریکا در یک سلسله توئیت متناقض، از تقدیر تا تهدید چین پیش رفت و درعین‌حال، با زیرسوال‌بردن اظهارات وزیر دفاع آمریکا مدعی شد لزومی به آغاز رزمایش‎های مشترک واشنگتن-سئول نیست.