نشست روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه ۱۶ شهریور در تهران برگزار خواهد شد.