فرمانده انتظامی تنکابن از دستگیری محتکر برنج و شکر در مجموع به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.