معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت عملیات اجرایی راه‌آهن قزوین-رشت خبر داد و گفت: ایستگاه رشت با پیشرفت ۹۵ درصدی رو به اتمام است.