مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی عملکرد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر طی مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است.