بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بالا رفتن قیمت مسکن، سوخت و میوه و صیفی‌جات باعث شده است که نیازهای ضروری 80 درصد درآمد مردم انگلیس را ببلعد.