اتحادیه اروپا و انگلیس روز چهارشنبه بر سر تعویق زمان دست یابی به توافق برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) که قرار بود ماه اکتبر اجرایی شود، به توافق رسیدند.