یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،حوالی ظفر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.