700هزار راننده برای بیمه تکمیلی ثبت نام کردند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون 700 هزار نفر از رانندگان کشور و همسران آنها برای استفاده از بیمه تکمیلی ثبت نام کرده اند.