دادستان البرز: تکذیب بازداشت دختر وزیر سابق

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خبر بازداشت دختر وزیر سابق را تکذیب کرد.