مهلت انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری تا ساعت ۲۴ جمعه ۹ شهریور تمدید شد.