افزایش اندک شاخص پس از سقوط نفتی دیروز/ «تکنار» از افزایش ظرفیت گفت

هفتمین روز از شهریور 97 با 16 بازگشایی و 23 توقف در بورس و فرابورس ایران همزمان شد.