عصبانیت شدید شیلا خداداد از آقازاده‌های اینستاگرام +فیلم

شیلا خداداد: غلط زیادی می‌کنید؛ از همه تان متنفرم!