مهاجرت ۲.۳میلیون ونزوئلایی به خاطر بحران اقتصادی

بیش از 7 درصد از جمعیت ونزوئلا در 4 سال گذشته به دلیل تشدید بحران اقتصادی این کشور به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.