جزئیات مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح جزئیات مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفت: از این پس کشت برنج تنها در دو استان گیلان و مازندران انجام شده و سایر استانهاطی سه سال متوقف خواهد شد.