با امضای موافقت‌نامه همکاری با کشورهای ساحلی خزر موافقت شد/ موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌ونقل و تجارت

هیئت دولت در جلسه خود به ریاست رئیس‌جمهور، با صدور مجوز برای پاراف و امضای موقت چندین موافقت‌نامه همکاری در زمینه‌های مختلف با کشورهای ساحلی دریای خزر موافقت کرد.