بدترین ماده غذایی که می‌توانید بخورید

ماده غذایی که پیش از این برای کاهش استرس توصیه شده بود به عنوان بدترین ماده غذایی معرفی شد.