درخواست ایران از عراق برای اخذ ریال به جای دلار

وزیر امور خارجه عراق خواستار گسترش بیش از پیش روابط دو کشور تهران و بغداد شد.