والدین در سفرهای برون شهری نجات‌بخش جان کودکان باشند

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان کرمان با اشاره به اینکه بیشترین علت فوت کودکان در تصادفات، پرت شدن از خودرو هاست، تصریح کرد: پدران و مادران باید مراقبت بیشتری از کودکان داشته و کمربند سرنشینان عقب خودرو را نیز ببندند.