زلزله ۳.۲ ریشتری بروجرد را لرزاند

زلزله ۳.۲ ریشتری «بروجرد» لرستان را لرزاند.