راهکارهای گوگردزادیی از نفت‌کوره در پالایشگاه تبریز/ پروژه در سال آینده به بهره برداری می‌رسد

بر اساس آخرین زمانبندی، مقرر شده است که شرکت های طرف قرارداد جهت اجرای پروژه گوگردزدایی از محصولات این شرکت تا سه ماه آینده الگوی مناسب طراحی پروژه را تحویل دهند. پس از آن دو ماه زمان برای مطالعه طرح ها زمان لازم است. در نتیجه از سال آینده شاهد پیاده کردن پروژه گوگردزدایی خواهیم بود. اما مسئله اینجاست که بحث کاهش گوگرد بسیار جدی باید دنبال شود.