عراقچی: شکایت از آمریکا در راستای اثبات حقانیت ایران است

معاون سیاسی وزارت امورخارجه، شکایت ایران علیه آمریکا به دادگاه لاهه را در راستای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی عنوان کرد .