موارد نقض قانون توسط رییس جمهور را به هیات رییسه ارائه می‌شود

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تاکید کرد که تمام موارد نقض قانون از سوی رییس جمهور به هیات رییسه ارائه می‌شود.