تخت جمشید سال1290 +عکس

در تصویر زیر درباریان قاجار در تخت جمشید سال ۱۲۹۰ را می‌بینید.