ورود وزارت صنعت و کمیسیون صنایع به التهابات بازار خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان جزئیات جلسه مشترک کمیسیون صنایع، وزارت صنایع و خودروسازان به منظور کاهش التهاب در بازار خودرو پرداخت و از اتخاذ تصمیمات مناسب در این خصوص خبر داد.