استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد.