رشد میانگین قیمت آپارتمانهای معامله شده در سطح شهر تهران +اینفوگرافیک

این اینفوگرافیک رشد میانگین قیمت آپارتمانهای معامله شده در سطح شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷ را نشان می دهد.