روش‌های تقویت گفتار در کودکان

والدین گاهی از سوال کردن زیاد فرزند خود کلافه می شوند و سعی می کنند با پاسخ های تلگرافی و کوتاه آنها را از سر خود باز کنند. اما آنها در سنی هستند که نیاز دارند، تعداد واژگان ذهنی شان را افزایش دهند و با پرسیدن و بحث و صحبت کردن والدین با آنها این دایره واژگانی گسترش پیدا می کند.